Berättelser är människans naturliga sätt att strukturera tillvaron på. Berättelser väcker känslor, får oss att bli mer uppmärksamma och minnas. Det är väl underbyggt i forskning. 

Story Tree tar fasta på kopplingen mellan berättelser och mänsklig kognition. Vi tror att världen helt enkelt behöver fler berättare och berättelser. Läs mer om våra tjänster här.


Story Tree drivs av Ola Claësson, skönlitterär författare, med bakgrund inom forskning och kommunikation, och med ett passionerat intresse för berättelser. För tillfället skriver han en bok om storytelling med koppling till vårt medvetande och samhället i stort. 

Läs mer på olaclaesson.se